MR/GMR

MR

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (mr) actief. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan dat voortkomt uit de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs. Er zijn momenteel 2 leden die het personeel vertegenwoordigen: Laure Montanus en Carolien Klomberg en 1 lid die de ouders vertegenwoordigt: Laurens Lodeweges. Er wordt nog gezocht naar een tweede ouder-lid, hiervoor zal binnenkort een vacature uitgaan. De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar, meestal met de directeur, Kim Spraakman. Voor meer informatie verwijzen we u naar het reglement van de medezeggenschapsraad, dat ter inzage op school ligt en op www.medezeggenschapsraden.nl staat. Het emailadres van de medezeggenschapsraad is: mr@obs-willespoort.nl.

 

GMR

Er bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.  In deze raad zit 1 afgevaardigde van elk van de 9 openbare basisscholen in De Ronde Venen, Aalsmeer en Uithoorn. De GMR valt onder het nieuwe stichtingsbestuur:  AURO (www.stichtingauro.nl). De zaken die worden besproken in een GMR zijn beleids- en schooloverstijgende zaken die alle 9 de basisscholen aangaan. De bovenschoolse bestuursmanager is aanwezig bij deze vergadering.