Ouderraad

De Ouderraad houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten op school zoals; het schoolfeest, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag en het schoolreisje. Per activiteit is er een commissie die bestaat uit ongeveer 3 ouderraadsleden en 3 leerkrachten.

De OR bestaat uit enthousiaste ouders, die zich, samen met de leerkrachten,  voor 100 % inzetten om de genoemde activiteiten te organiseren.

 

Leden van de OR:

Voorzitter: Bianca de Wit

Penningmeester: Daniëlle van der Schaft

Secretaris: Bianca de Wit

Leden: Anita van 't Schip, Suzanne Kroon, Danniëlla Fields, Jacqueline Hooghoed en Alexander de Waele Janssen.

Ongeveer 6 keer per jaar is er een vergadering met alle leden. Tijdens zo'n vergadering worden de activiteiten die georganiseerd gaan worden doorgesproken. Ook algemene zaken zoals het hoofdluisbeleid, mededelingen van de MR en financiële zaken van de penningmeester komen aan de orde.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt door de penningmeester het jaar financieel afgesloten. Tevens wordt dan de nieuwe begroting opgesteld waaruit de nieuwe ouderbijdrage voortvloeit.

Dit is in het kort een overzicht van wat de OR inhoudt. Mocht u nog vragen hebben of belangstelling hebben om deel te nemen aan de OR, neemt u dan gerust contact op met een van ons.

Het mailadres is: or@obs-willespoort.nl.