Verlof en verzuim

 

Het verkrijgen van extra verlof is onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Wanneer u meent recht te hebben op extra verlof, dan kunt u dit bij de directie aanvragen door middel van een aanvraagformulier. Op dit formulier vindt u een toelichting wanneer u wel en wanneer u géén toestemming voor verlof krijgt. De directie is verplicht zich aan de leerplichtwet te houden en moet overtredingen melden bij de leerplichtambtenaar.

We vragen ook ouders van 4-jarigen dit formulier in te vullen. Zij zijn formeel nog niet leerplichtig, maar wij rekenen wel op hun aanwezigheid. 

 

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, geeft u dit dan voor 8.15 uur door via Parro. Mocht het niet lukken, dan kunt u uiteraard naar school bellen. Dit geldt ook als kinderen door omstandigheden (bijvoorbeeld tandartsbezoek) iets later naar school komen.

Ziekmeldingen per e-mail bereiken de leerkracht niet altijd op tijd.