Visie

Het karakter van de openbare school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Die kernwaarden maken de openbare school tot hét onderwijs van deze tijd:

  • Ieder kind is welkom: Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating.
  • Wederzijds respect: Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.
  • Waarden en normen: Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.
  • School en samenleving: De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.
  • Levensbeschouwing en godsdienst: De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving.
  • Iedereen benoembaar: Elke leerkracht is benoembaar, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, politieke opvatting of afkomst.

 

De pijlers van OBS Willespoort zijn uitgewerkt in een visieposter

 

 

Wij bieden uitstekend onderwijs in een veilige en gezonde schoolomgeving

Kenmerkend voor de Willespoort is de fijne, vertrouwde sfeer als je over de drempel stapt. Ieder kind wordt hier gezien. Ons kwaliteitszorgsysteem is voortdurend in ontwikkeling. De groepsleerkrachten houden samen met de intern begeleider de ontwikkeling van ieder kind bij ons op school in de gaten. Ook vinden wij gezondheid en duurzaamheid belangrijk en besteden hier aandacht aan in ons onderwijs.

Wij geven les vanuit een gezamenlijke visie

Op OBS Willespoort vinden wij het belangrijk dat kinderen succeservaringen beleven. Wij geloven dat door het ervaren van succes, leerlingen steeds meer groeien. Alle leerkrachten zijn geschoold in het Expliciete Directe Instructiemodel. Dit houdt in dat de leerkrachten met behulp van verschillende werkvormen continu controleren of kinderen begrepen hebben wat er is uitgelegd. Op deze manier kunnen de kinderen die het snel begrepen hebben eerder zelfstandig aan het werk en helpt de leerkracht de kinderen die nog wat hulp kunnen gebruiken. 

Wij leren leerlingen het maximale uit zichzelf te halen

Het leerproces van de leerlingen staat bij OBS Willespoort centraal. Leerlingen hebben een actieve rol in hun eigen leerproces en leren zelfkritisch te zijn op hun ontwikkeling. Zij ontdekken wie zij zijn, waar zij goed in zijn en waar zij beter in willen worden. Toetsen worden gezien om het leerproces inzichtelijk te maken en zijn geen doel op zich. De nadruk ligt op de inzet en de mate waarop iedere leerling vooruit gaat. Feedback geven en ontvangen is voor zowel leerlingen als voor teamleden hierin een belangrijke vaardigheid. Onze ambitie is om de spreekwoordelijke rugzak voor kinderen zo goed mogelijk te vullen ter voorberieiding op het voortgezet onderwijs.  

Wij werken aan samenwerking passend bij onze doelen

Samenwerken geeft plezier, maar leert kinderen ook om respect te hebben voor een ander. Op onze openbare school laten we iedereen in zijn/haar waarde, hoe verschillend we ook zijn. Als team werken wij ook samen en zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Wij stellen ons lerend op naar elkaar met als uitgangspunt onze enorme drive voor de kinderen. Alle collega's, kinderen en ouders bij ons op school zijn een schakel in de ketting om samenwerking mogelijk te maken.