Ouderbijdrage

 

De  jaarlijkse ouderbijdrage van OBS Willespoort bedraagt € 55,-. (Een hoger bedrag overmaken mag natuurlijk altijd!)

Het bedrag van € 55,- per kind dient u over  te maken op IBANnr.: NL06RABO0369657926.