Aanmelding nieuwe leerlingen

Als u uw kind wilt aanmelden als leerling op OBS Willespoort maakt u meestal in eerste instantie kennis met de directeur.

Voorafgaand aan een informatiegesprek, ontvangt u, indien het een eerste kind uit een gezin betreft, van ons de schoolgids en de laatste uitgave van de Nieuwspoort, het maandelijks informatieblad voor ouders. Uw kind is bij het gesprek natuurlijk ook van harte welkom. Het gesprek vindt in principe onder schooltijd plaats. U krijgt dan een goede indruk hoe de sfeer in de school is. Na dit gesprek bepaalt u of u uw kind voor de Willespoort aanmeldt. Op de dag dat uw kind 4 jaar is geworden, kan hij/zij bij ons op school komen.

 

Instroom 

Instroom van oudere kinderen is vaak het gevolg van verhuizing. Als ouders tussentijds om andere redenen hun kind op de Willespoort willen plaatsen, is dit in principe mogelijk. Alvorens wij uw kind inschrijven, nemen we contact op met de school waar uw kind eerst op zat. Het onderwijskundig verslag van deze school is mede-bepalend bij de besluitvorming omtrent toelating.

 

Aanmelding drie-jarigen

Als u nog een kind onder de 4 jaar heeft dat nog niet is aangemeld, verzoeken wij u dat zo snel mogelijk te doen. In verband met de planning is het voor ons belangrijk precies te weten hoeveel kleuters er dit schooljaar nog zullen instromen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.