Bestuur

Stichting AURO voor openbaar primair onderwijs

 

OBS Willespoort valt onder het bevoegd gezag van de Stichting AURO. 

Op 1 januari 2006 is het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen bestuurlijk gefuseerd. Sindsdien is de Stichting AURO het bevoegd gezag van de openbare basisscholen in deze gemeenten. Door deze operatie is het onderwijs los gemaakt van de andere onderdelen van de gemeente, zodat de focus puur op de scholen ligt. Het onderwijs wordt verzorgd in 9 scholen met in totaal ruim 2.500 leerlingen en zo’n 220 medewerkers. De scholen liggen verspreid in de regio, van Vinkeveen tot Aalsmeer. De scholen worden gekenmerkt door verscheidenheid; de buurt, omvang en leerlingenpopulatie verschilt van school tot school. Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel van alle AURO-scholen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het regelmatig bijscholen van het personeel en het gebruik van actuele lesmethoden. 

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur-bestuurder, Lisette van Houwelingen. Zij is te bereiken via l.vanhouwelingen@stichtingauro.nl.

 

Postadres

Postbus 1108 

3640 BC Mijdrecht

e-mail: info@stichtingauro.nl

 

Bezoekadres

Stichting AURO

Rendementsweg 20B

3641 SL  Mijdrecht

telefoon: 0297 255 116