Directie

Een nieuwe wet schrijft voor dat alle basisscholen in ons land moeten worden geleid door een Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Onze directeur Kim Spraakman staat ook geregistreerd in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen die aan een schooldirecteur gesteld worden. Het Schoolleidersregister PO is een beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs en is een erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is het register in het leven geroepen om de beroepsgroep te versterken en verdere professionalisering te stimuleren. Om de vier jaar moeten schoolleiders zich laten herregistreren door onder meer aan te tonen hoe zij hun kennis op peil hebben gehouden.