Verlof en verzuim

 

Het verkrijgen van extra verlof is onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Wanneer u meent recht te hebben op extra verlof, dan kunt u dit bij de directie aanvragen door middel van een aanvraagformulier. Op dit formulier vindt u een toelichting wanneer u wel en wanneer u géén toestemming voor verlof krijgt. De directie is verplicht zich aan de leerplichtwet te houden en moet overtredingen melden bij de leerplichtambtenaar.

We vragen ook ouders van 4-jarigen dit formulier in te vullen. Zij zijn formeel nog niet leerplichtig, maar wij rekenen wel op hun aanwezigheid. 

 

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, geeft u dit dan a.u.b. voor 8.15 uur door, bij voorkeur via Parro direct aan de leerkracht. Mocht het niet lukken via Parro, dan kan uiteraard ook naar school gebeld worden. Ditzelfde geldt ook als kinderen door omstandigheden (bijvoorbeeld tandartsbezoek) iets later naar school komen.

Ziekmeldingen per e-mail bereiken de leerkracht niet altijd bijtijds.