Algemeen

OBS Willespoort is een openbare school in het dorp Wilnis. Onze school bestaat uit 9 groepen met ongeveer 200 leerlingen. De lessen worden gegeven volgens een model waar effectieve instructie een belangrijke rol in speelt. Naast klassikale instructiemomenten is er voor de individuele leerling ook veel ruimte voor zelfstandig werken en wordt gewerkt met een dag- en weektaak. Het onderwijs is gericht op het individuele kind, op de maatschappij en op het bestaan in de ruimste zin van het woord. Het leren samenwerken is een belangrijk nevendoel van het zelfstandig werken. Vanuit eenzelfde visie geven we zo met elkaar vorm aan onze school. Die eenheid is een belangrijk fundament van onze school en komt tot uitdrukking in ons motto: “Eenheid door verscheidenheid.”

Naast de bekende hoofdvakken besteden we op de Willespoort uiteraard ook ruim voldoende aandacht aan sociaal emotionele vorming en expressie vakken. Immers op deze manier komen ook de andere aspecten aan bod die zorgen voor de volledige ontplooiing van de kinderen.

In onze school is de Technotheek van De Ronde Venen gehuisvest. Dit uitleen- en expertisecentrum biedt ons ook de mogelijkheid de lessen rondom techniek goed in te vullen. Tevens hebben wij de beschikking over een prachtige Techniekwerkplaats, waardoor er in een speciaal gebouwd lokaal techniek, wetenschaps- en handvaardigheidslessen gegeven worden.

Als u zich verder wilt oriënteren op onze school kunt u contact opnemen met onze directeur Kim Spraakman.                                                                                                                    

Dat kan telefonisch via 0297-286630 of per e-mail directie@obs-willespoort.nl.