Tussenschoolse opvang

Tussen de middag kunnen de leerlingen op school blijven eten. Voor de tussenschoolse opvang is de stichting OWiKi (Opvang Willespoort Kinderen) in het leven geroepen.

De kinderen zijn verdeeld over diverse klaslokalen  waar zij eten en drinken. Als het weer het toe laat, spelen de kinderen, onder toezicht van de T.S.O.-medewerkster, na het eten buiten. De kinderen mogen het schoolterrein niet verlaten. Als u uw kind(eren) op vaste dagen van de tussenschoolse opvang gebruik wil laten maken, dient u uw kind(eren) aan te melden bij de coördinator van de T.S.O. Ouders die hun kind incidenteel laten overblijven dienen dit te melden in de  T.S.O. - map in de hal van de kleuters voor groep 1 en 2, of in de map in de grote hal voor de andere groepen.

Ook als uw kind een dag niet overblijft, dient u dit in de T.S.O. map te melden. Dit heeft te maken met het feit dat de stichting een bezettingsnorm hanteert van 1 begeleider op 15 kinderen.

U dient zelf te zorgen voor een lunchpakket voor uw kind(eren). Voor de lunchpakketten zijn twee koelkasten beschikbaar waar de lunchpakketten koel kunnen worden bewaard. Fruit meenemen wordt van harte aanbevolen. Het is niet de bedoeling dat snoep mee naar school gegeven wordt.

Ook bij de tussenschoolse opvang vallen de kinderen onder de gewone schoolverzekering. Aan de tussenschoolse opvang zijn kosten verbonden.

 

Tarieven:

Een groene kaart is € 22,50 voor 10 keer overblijven, meldt u de naam van het kind dan in de rode map in de hal. 

De abonnementsprijzen zijn per periode  (4 maanden):

Een dag in de week: € 25,00.

Twee dagen in de week: € 50,00.

Drie dagen in de week:  € 75,00.

Vier dagen in de week: € 100,00

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator van de t.s.o. Anita van ‘t Schip, avantschip@obs-willespoort.nl. 

 

Eten en spelen

De kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan na de ochtendschooltijd eerst buiten spelen. De kinderen van groep 3, 4 en 5 gaan eerst met elkaar binnen lunchen. Na het eten is er gelegenheid om in het lokaal of eventueel in de gang een spel te spelen of iets te knutselen. Om half 1 gaat de bel en dat betekent dat er gewisseld gaat worden. De kinderen van de groepen 3 t/m 5 gaan naar buiten en de oudere kinderen komen naar binnen om te lunchen. Na de lunch kunnen deze leerlingen zich ook vermaken met bijvoorbeeld de spelletjes die voor de t.s.o. zijn aangeschaft. 

Eindverantwoordelijkheid

Om misverstanden te vermijden, maken wij u graag (wellicht nogmaals) attent op het volgende: de eindverantwoordelijkheid voor de leerlingen die tussen de middag op school blijven eten ligt bij de school. De eerste tien minuten van de middagpauze blijven de leerkrachten bij hun groep om de begeleiders van de t.s.o. de gelegenheid te geven de administratie te regelen. Tijdens de t.s.o. zien de begeleiders er daarna op toe dat de lunch gezellig en tegelijkertijd ordelijk verloopt. Indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag of een bijzonder incident melden de begeleiders dit aan de groepsleerkracht. Deze zal vervolgens contact opnemen met de betreffende ouders. Tevens zal de groepsleerkracht een afweging maken in hoeverre er passende maatregelen moeten worden getroffen om bijvoorbeeld een herhaling te voorkomen. Als uiterste maatregel kan besloten worden dat een kind (tijdelijk) géén gebruik mag maken van de t.s.o.