Naar de Kringkoop

Op donderdag 21 februari is groep 6, op de fiets, naar de Kringkoop in Mijdrecht gegaan. De kinderen hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gevonden voorwerpen van de school mee te nemen. Deze zijn ingeleverd en vervolgens kregen de kinderen een rondleiding. De rondleiding startte in de opslag-hal, waar de elektrische apparaten werden gecontroleerd en de kleding werd gesorteerd. Daarna kregen de kinderen te zien hoe de kleinere spullen werden uitgezocht en geprijsd.

Na afloop mocht ieder kind iets kopen van hun meegebrachte euro. Ze hebben hun ogen uitgekeken!