Team

Op onze school werken 15 leerkrachten in 8 groepen:

* groep 1-2A: Carolien Visser en Astrid Spring in 't Veld

* groep 1-2B: Krista Jumelet en Marloes van Pierre

* groep 3: Ingeborg van den Berg en Wilma Kooiman

* groep 4: Lida Scholte en Claudia Kolner

* groep 5: Nick Pels

* groep 6: Lisa Straathof en Iris van Asselen

* groep 7: Margaret van Vliet en Nienke Lissenberg

* groep 8: Milou Kempers en Marloes van Pierre

 

Intern Begeleider: Margriet Silvis

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Laure Montanus

Administratief medewerkster: Wilma Reuling

Facilitaire ondersteuning: Arend van Bodegom