Ouderraad

De Ouderraad houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals het schoolfeest, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag en het schoolreisje. Per activiteit is er een commissie die bestaat uit ongeveer 3 ouderraadsleden en 3 leerkrachten.

De OR bestaat uit enthousiaste ouders, die zich, samen met de leerkrachten,  voor 100 % inzetten om de genoemde activiteiten te organiseren.

 

Leden van de OR:

Voorzitter: Bianca de Wit

Penningmeester: Inge Fleur Soede

Secretaris: Bianca de Wit

Leden: Anita van 't Schip, Suzanne Kroon, Nicoline Frese, Paulien Roeleveld, Sharon Kentrop en Allison Dekkers

 

Ongeveer 8 keer per jaar is er een vergadering met alle leden en 2 leerkrachten. Tijdens zo'n vergadering worden de activiteiten die georganiseerd gaan worden doorgesproken. Ook algemene zaken zoals het hoofdluis beleid, mededelingen van de MR en financiële zaken van de penningmeester komen aan de orde.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt door de penningmeester het jaar financieel afgesloten. Tevens wordt dan de nieuwe begroting opgesteld waaruit de nieuwe ouderbijdrage voortvloeit.

Dit is in het kort een overzicht van wat de OR inhoudt.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van ons.

Het mailadres is: or@obs-willespoort.nl. 

 

Ouderbijdrage

De ouderraad heeft de afgelopen weken van veel ouders al de jaarlijkse ouderbijdrage van € 50,- mogen ontvangen. Enkele ouders hebben op eigen initiatief zelfs een hoger bedrag overgemaakt! Dat mag natuurlijk altijd. De penningmeester van de o.r. bedankt bovengenoemde ouders voor hun snelle betaling. Indien u de ouderbijdrage nog niet heeft overgemaakt, doet u dit dan zo spoedig mogelijk. Het bedrag van € 50,- per kind dient u over  te maken op IBANnr.: NL06RABO0369657926.