Schakelklas

Ook in het schooljaar 2017/ 2018  is er weer een schakelklas op de Willespoort. In groepjes van 4 á 5 leerlingen, krijgen kinderen van groep 1/2 en groep 4 extra taalondersteuning op het gebied van woordenschatuitbreiding, voorbereidende leesbegrippen en het mondeling taalgebruik.  Voor deze lessen wordt gebruik gemaakt van de methode: LOGO3000.

Juf Mirjam verzorgt deze lessen op maandagmiddag, dinsdag- en donderdagochtend. De kinderen worden uit de klas gehaald en spelen, werken, leren en maken plezier in het technieklokaal. De thema’s sluiten aan op de thema’s die in de kleutergroepen aangeboden worden. De belevingswereld van de kinderen staat centraal, zodat zij veel plezier beleven aan het leren en ontdekken van taal.