Informatie over hoofdluis

Algemeen Hoofdluis Protocol.

Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met name op scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht. Om een hoofdluisepidemie te voorkomen is een protocol opgesteld. In dit protocol leest u hoe er wordt gehandeld als bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd. De eindverantwoording voor de uitvoering van het protocol is in handen van een leerkracht die hiermee is belast. Deze schoolcoördinator houdt contact met de ouder die als coördinator optreedt namens het luizenteam.

Controles

Op onze school is een controleteam dat bestaat uit een aantal vrijwillige ouders. Op de eerste maandagochtend nà elke schoolvakantie vindt er controle plaats. Na de zomervakantie is deze controle op woensdag in de eerste week. Kinderen, die op de controledag niet aanwezig zijn, worden op een andere dag alsnog gecontroleerd.

De controles vinden buiten de klas plaats. De controle-ouders hebben kennis van hoe zij moeten controleren. Er wordt ook gebruik gemaakt van elektrische kammen, die onmiddellijk luizen doden.

Controle-ouders maken gebruik van speciale reinigingvloeistof. Ook witte latex handschoenen zijn aanwezig. Extra aandacht wordt geschonken aan plekken, zoals achter de oren, in de nek, in de paardenstaart en de pony. Is er hoofdluis geconstateerd bij een kind, dan worden de eventueel gebruikte handschoenen weggegooid, om eventuele besmetting bij andere kinderen te voorkomen

Als er bij een kind hoofdluis wordt aangetroffen, wordt door de coördinator van het luizenteam de groepsleerkracht hiervan direct op de hoogte gesteld. Deze neemt vervolgens zo snel mogelijk contact op met de desbetreffende ouders. Het kind dient zo snel mogelijk (na schooltijd) thuis te worden behandeld met een luizendodend middel. Het kind hoeft niet meteen te worden opgehaald. Wij proberen direct hoofd-op-hoofd contact te voorkomen, maar zullen het kind niet isoleren van de overige kinderen.

Het kind kan, nadat het haar is behandeld, weer op school komen. De ouders worden tevens verzocht de overige gezinsleden te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.

Na het aantreffen van hoofdluis, wordt de betreffende klas na één week opnieuw gecontroleerd. Wanneer bij de hercontrole blijkt dat de behandeling niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd, kan door de schoolleiding contact op worden genomen met de GGD, en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente, en/of de Onderwijsinspectie om overleg te voeren over verder te nemen maatregelen.

Het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft onderzoek gedaan naar de besmetting met hoofdluis en ook naar de behandelwijzen.

 

Voor het behandelen en kaminstructies verwijzen wij naar het www.landelijksteunpunthoofdluis.nl voor uitgebreide informatie over het behandelen van hoofdluis.

 

Nog een paar feiten over hoofdluis op een rijtje:

- Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-op-haar contact is de enige manier om het op te lopen.

- De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte lichamelijke hygiëne heeft het dus niets te maken.

- Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet overleven op mensen en andersom.

- Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn.

- Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapen/luizenzakken niet bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is.

- Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen zo’n 2 uur overleven onder water.

- Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al drijvend per toeval een ander kinderhoofd weten te bereiken.

- Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak is niet langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit wel doen.